Hipnoz

Hipnoz kişiyi telkine daha müsait kılan ve kişide suni olarak yaratılan kendinden geçme halidir. Bu olaya, mesmerizm, hayvansal manyetizma, odil gücü, yaratılmış uyurgezerlik adları da verilmiştir. İnsanlık tarihinin başından beri, kişileri etkilemek, sihirbaz-hekimden, din adamlarına ve politikacılara kadar, çevresini gücü altına almaya yeltenen herkesin başvurduğu yoldur. Örneğin, verilen ilacın etkisine, daima hekimin tutumunun etkisi de eklenmelidir. Fakat, hipnozda, kişi açıklıkla trans haline sokulup, hipnotizmayı yapanla kendi arasında ilişki kurulur ve ayrıca, hipnotize olmuş kişide, hiptonik duruma özgü haller görülür: Bazı vücut kısımlarının anestezisi, unutulmuş hatırların yeniden canlanması gibi.

HipnozHipnozun dereceleri vardır: Bazen trans yaratılmaksızın, telkin alabilme yeteneği artırılabilir. Bu anlamda alındığı zaman, kişilerin çoğu hipnotize edilebilir; buna karşılık, derin translı hipnotizma çok az insanda yaratılabilir. Hipnotizmada tılsım aramamalıdır. esası, beynin bir kısmının mınıtın bir şekilde uyarılmasıyla kişinin uyutulmasıdır. Örneğin, ne kadar güçlü olursa olsun bir saatin sesini bir kaç dakika sonra duymaz oluruz.Metodu bilindikten sonra herkes hipnotizmayı uygulayabilir ve birçok yüksek zekalı kişinin bu metoda baş vurmasına rağmen, temelsiz güven, üstünlük inancı ve bir dereceye kadar da zeka geriliği, şüphesiz hipnotizmayı uygulanmasını kolaylaştırıcı etkenlerdir.

Tıpta, hipnoz, örneğin ağrısız doğum yaptırmak için, anestezik olarak, hipno-analizde ve bazen de saplık durumuna ait telkinde bulunmak amacıyla kullanılır. Bu son sayılan durum, psikiyatrlarca sakıncalı addedilir, çünkü sebebi yok etmek, ancak yeni bir belirtinin ortaya çıkmasına yol açar. Hipnozun sakıncaları ise, güvenilir olmaması, hipnoz yapan kişiyle  hipnotize edilen kişi arasında transfer denen bir ilişkinin belirmesi, bazen de kişilere  garip telkinlerin yapılmasıdır.